8.decembrī aicināti un gaidīti mūsu skolā bija Kurzemes novada izglītības pārvalžu vadītāji un speciālisti, sociālie darbinieki, pagastu pārvalžu vadītāji, ārsti un atbalsta komandas speciālisti, lai aktualizētu jautājumu par kopīgu sadarbību pilnvērtīgai atbalsta sniegšanai bērnam.
Skolas direktore I. Oļena prezentēja skolu un stāstīja par profesionālās izglītības nozīmi bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem integrācijai sabiedrībā un darba tirgū.
Direktores vietniece metodiskajā darbā L. Kuršinska informēja un sniedza plašāku ieskatu Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra piedāvājumā Kurzemes reģiona izglītības iestādēm, skolēniem un skolēnu likumiskajiem pārstāvjiem.
Semināra dalībnieki diskutēja gan par pirmskolas vecuma posmu, gan profesionālo izglītību, gan pedagogu tālākizglītību, gan par būtisku faktoru – vecāku līdzatbildību. Klātesošie dalījās labajās praksēs.
Paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam un ir ieinteresēti veiksmīgai sadarbībai bērna attīstībā!