Atzīmējot Barikāžu 33. gadadienu:

*18. janvārī sarunu vakarā “Manas barikādes” skolotājs Didzis Skuška dalījās savā atmiņu stāstā par dežūrām Latvijas Radio ēkā. Pēc skolotāja atmiņu stāsta skolēni noskatījās filmu “Mūsu barikāžu laiks” LSS ietvaros;

*19. janvārī skolēni pulcējās pie ugunskura, lai pieminētu 1991. gada janvāra notikumus, bet 9.a klases skolēni piedalījās Kuldīgas BJC organizētajā Barikāžu atceres pasākumā “Toreiz janvārī…”.