Pasākuma tēma “Mūzikas terapija – palīgs bērna attīstībā”
Pasākuma sākums plkst. 11:20
Pasākuma norises vieta – Pils mūzikas kabinets