Pagājušās nedēļas ceturtdienas pēcpusdienā Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra zālē izskanēja dažādu latviešu dzejnieku rakstītie dzejoļi bērniem, ko mūsu skolas skolēni bija sagatavojuši ikgadējam izteiksmīgās runas konkursam “ Valodiņa “, kuru vadīja direktores vietniece Inese Andersone. Pasākumu atklāja 3.klases skolniece Monta Kanneniece ar E. Gulbes dzejoli “ Varavīksne “; klausītāji centās rast atbildi uz M. Čaklā dzejolī uzdoto jautājumu: “ Kādā krāsā ir jūra?”, kuru uzdeva 6. klases skolnieki Mareks Sproģis, Kristaps Vīgners un Aivis Macpans; juta līdzi sienāža nelaimei, par kuru skaitīja 4. klases skolnieks Kristaps Štorhs tāda paša nosaukuma L. Apšenieces dzejolī. Pasākumā piedalījās gan arodkursu audzēkņi Laura Dundure, Alise Andrijauska, Aivis Jakelis, Agris Baldiņš, Samanta Balode, Gita Horsta un Andris Isajevs ar jautriem, interesantiem un pārdomas raisošiem dzejoļiem, gan 5. – 9. klašu skolēni Anastasija Nikola Šefanovska, Mārtiņš Katkēvičs, Roberts Kinasts, Dzintars Vīgners, Diāna Krasovska, Daniels Ozoliņš, kā arī Paula Ilvija Pliska, Marija Lieljukse un Raitis Āboliņš. Dalībnieku uzstāšanos klausījās un vērtēja stingra, bet taisnīga un atsaucīga žūrija – skolas direktore Ināra Oļena, kā arī direktores vietnieces Lāsma Millere, Vēsma Eida un Zane Kūlaine. Pēc žūrijas vienošanās uzvarētāju diplomus, saldas balvas un tiesības pārstāvēt mūsu skolu Padures pamatskolā ieguva Rihards Juris Grosmanis, Madars Štobis, Krista Būčiņa un Laurita Logina. Arī pārējie dalībnieki tika pie Atzinības rakstiem un saldiem pārsteigumiem. Žūrija lielu paldies teica visām skolotājām – Silvijai Ozolai, Inai Zutei, Anitai Šternai, Ivetai Pucenai, Laurai Beļakai – Bernānei, Sanitai Rībenai un Irinai Freimanei, kuras sagatavoja skolēnus, juta  tiem līdzi un iedrošināja uzstāties auditorijas priekšā. Novēlēsim veiksmi un izdošanos četriem mūsu izteiksmīgākajiem un drosmīgākajiem dalībniekiem, kuri uz Padures pamatskolu dosies jau šajā piektdienā!

UZ FOTOGALERIJU