Izteiksmīgās runas konkursā “Valodiņa” Padures pamatskolā piedalījās 56 konkursanti un četru mūziķu žūrija no grupas “Ducele.” Krista Būčiņa un Madars Štobis ieguva žūrijas vērtējumā 10 sirsniņas un uzslavas rakstu, bet Laurita Logina – 12 sirsniņas un žūrijas specbalvu – grupas “Ducele” disku.Pēc konkursa grupa priecēja ar koncertu.