Latvijas Zaļais punkts no 1. līdz 31. martam organizēja radošo darbu konkursu “Zaļais restarts”. Uzdevums bija no iepriekš lietotiem, bet vairs nederīgiem materiāliem izveidot jaunas noderīgas, praktiskas un radošas lietas. Zaļais punkts saņēma  1119 oriģinālu darbu no 269 Latvijas skolām. 6. klase piedalījās šajā konkursā ar darbu “Riepa – mēbele” un ieguva 1.vietu, balvā saņemot ekskursiju visai klasei uz izklaides parku “Avārijas brigāde” ar apmaksātiem transporta izdevumiem.