“Mērķtiecīgs un jēgpilns mācību metožu pielietojums bērniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem iekļaujošās izglītības procesā” (A programma, 8 stundas)

Kā nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu bērniem ar speciālām vajadzībām?

Ģimene kā atbalsts un pozitīvs motivētājs bērniem

ar speciālām vajadzībām

Mācību metožu un paņēmienu dažādošana darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un garīgās attīstības traucējumi

Individuālo plānu un atgādņu izveide bērniem ar speciālām vajadzībām, to jēgpilns pielietojums

Pieteikuma anketa: https://forms.gle/ijikmcw74LYMEcAw6