2017. gada nogalē 7. klase saņēma atzinības rakstu un piemiņas dāvaniņas par sekmīgu dalību akcijā “Šodien laukos”, kas norisinājās no 2017. gada februāra līdz 2017. gada novembrim un notika ar Latvijas Zemkopības ministrijas un Valsts Lauku tīkla atbalstu. Tas bija konkurss skolēniem par dzīvi un darbu laukos, mežos, ūdeņos un piedzīvojumiem dabā.
Akcijas ietvaros 7. klases skolēni meklēja interesantus faktus par dzīvnieku aizraujošo pasauli, vēroja dabas mošanos pavasarī, piedalījās dārza darbos, intervēja uzņēmēju, apsprieda sava biznesa ideju, vāca herbāriju un veica vēl citus uzdevumus, kas aptvēra lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības tēmas. Skolēni uzdevumus veica gan brīvajā laikā, gan mācību darba laikā attīstot caurviju prasmes- domāšanu, radošumu un sadarbību. Konkurss motivēja izmantot kompetenču pieeju mācību procesā- iegūt un lietot zināšanas un prasmes, izkopt personības īpašības, attieksmi, lai sekmīgi varētu veikt akcijā piedāvātos uzdevumus.
Skolēni atzina, ka uzdevumi nebija viegli, bet bija interesanti piedalīties. Vēlējums skolēniem un skolotājiem arī turpmāk- Izaicini sevi! Piedalies!