Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 9.a klases skolēni un 1. kursa audzēkņi ar audzinātājām Ivetu Pucenu un Žannu Grundmani-Todi Latvijas Nacionālajā teātrī noskatījās muzikālu izrādi “Sudraba slidas”, kas veidota pēc M. Meipsas-Dodžas tāda paša nosaukuma grāmatas motīviem.

E. Freiberga režija un R. Paula mūzika uzbūra jauku un sirsnīgu Ziemassvētku stāstu par labestīgumu, ģimeniskumu, iejūtību, draudzību un par to, ka brīnumi notiek. Izrāde mācīja paskatīties uz sevi – biežāk smaidīt, pateikt mīļus vārdus, uzmundrināt, jo arī mēs paši radām šos brīnumus ar savu sirds attieksmi.

Pēc izrādes noskatīšanās skolēni izstaigāja un apskatīja svētku rotā tērpto Vecrīgu, baudīja Ziemassvētku tirdziņa noskaņas.

Diena pavadīta svētku sajūtās un ar ticību labajam.