7. decembrī mūsu skolā ieradās ciemiņi no Labklājības ministrijas. Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa, Valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece, Darba tirgus departamenta direktors Imants Lipskis, Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs.
Vizītes mērķis – iepazīties ar skolas darbu, tikties ar uzņēmējiem, kuri mūsu audzēkņus nodarbina atvērtajā darba tirgū, un diskutēt par vēlamajiem risinājumiem cilvēku ar invaliditāti iesaistei darba tirgū.
Uz tikšanos bija uzaicināti SIA “Campus” vadītājs Jānis Stukuls, ar kuru skolai sadarbība ir jau trīs gadus un SIA “Palleteries” vadītājs Vilnis Kalniņš, ar kuru sadarbība ir otro gadu.
Tikšanās sākās ar skolas prezentāciju, kurā skolas direktore Ināra Oļena pievērsa uzmanību tam, ko dara skola, lai uzlabotu situāciju cilvēkiem ar invaliditāti, ar garīgas attīstības traucējumiem, lai viņi varētu mācīties, strādāt un dzīvot atbilstoši savām spējām, interesēm un veselības stāvoklim.
Ministrijas pārstāvji bija ieinteresēti par to, kādu atbalstu no valsts saņem uzņēmēji, lai būtu stimuls pieņemt darbā personas ar invaliditāti vai garīgās attīstības traucējumiem, kā darba devēji skatās uz šādiem cilvēkiem un vai viņi varētu būt potenciālie darba ņēmēji.
Uzņēmēji sarunā pauda, ka respektē audzēkņu problēmas un vajadzības un stāsta, ka viņiem jāveic vienkāršas darbības, reizēm darba apjoms un produktivitāte ir mazāka, bet audzēkņi novērtē to, ka viņi ir pieņemti un darbu veic atbildīgi. Uzņēmēji vienprātīgi atzina, ka šī ir darba devēja misija. Darba devēji piebilst, ka atbalstu no valsts nesaņem .
Kā iekustināt sabiedrību, lai pieņemtu bērnus, jauniešus no speciālajām skolām?
Direktore cerīgi skatās uz priekšu ar domu, kā īpašās vajadzības izmantot kā efektus.
Viesi arī pabija ciemos pie SIA “Vita Mārkets” Bistro “Ņamma”, SIA “Kuldīgas slimnīca” ēdnīcā, pie SIA “Palleteries”, kur klātienē vēroja, kā notiek mācīšanās darba vidē.
Direktore Ināra Oļena un direktores vietniece izglītības jomā Arita Gribēna ministrijas pārstāvjus iepazīstināja ar skolas infrastruktūru.
Tikšanās pagāja pozitīvā noskaņā. Noslēgumā ciemiņi izteica savus iespaidus, varbūtējos risinājumus personu ar invaliditāti vai garīgās attīstības traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un darba tirgū. Citu starpā viens no risinājumiem varētu būt, ka dot darba devējiem šādiem cilvēkiem asistentu.
Patīkami bija dzirdēt no ministrijas pārstāvjiem, ka šī bija emocionāli piepildīta diena, ka normatīvos nevar ielikt to, ko dara cilvēka sirds, ka uzteicama un atzinības vērta ir skolas direktores drosme un apņēmība, ka šeit pie mums tika saskatīta brīnumu saliņa. Elīnas Celmiņas vēlējums, lai šī saliņa izvēršas plašumā, dod jaunu sparu darbiem nākotnē.