Skolēnu pavasara brīvdienu pirmajā dienā skolā uzņēmām ciemiņus no Pamūšas speciālās internātpamatskolas, lai dalītos pieredzē. Mūsu skolas direktore I. Oļena rādīja prezentāciju par skolu, akcentējot speciālo skolu nozīmi izglītības sistēmā. Direktores vietniece metodiskajā darbā L. Kuršinska iepazīstināja ciemiņus ar skolas vidi, skolotāji demonstrēja skolā esošās jaunās tehnoloģijas. Pieredzē ar kolēģiem dalījās gan administrācijas pārstāvji, gan mācību priekšmetu skolotāji. Ciemiņi bija ieinteresēti it visā. Lai kolēģiem izdodas gūto ideju iedzīvināšana savā praksē!