12. aprīlī mūsu skolā viesojās Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas un Torņkalna Privātās vidusskolas skolotāji. Ciemiņi interesējas par kompetenču pieejas ieviešanu mācību stundās un par to, kā mūsu skolā strādā ar skolēniem, kuriem ir autisms. Jūrmalas un Rīgas kolēģiem bija iespēja mūsu skolu iepazīt direktores I. Oļenas prezentācijā, kā arī ekskursijā pa skolu. Piedāvājām arī mācību stundu vērošanu. Skolotājas Lauras Beļakas- Bernānes latviešu valodas stundu 4.a klasē, skolotājas Silvijas Ozolas matemātikas stundu 3.a klasē, vizuālās mākslas skolotājas Agneses Fogeles vizuālās mākslas nodarbību, kurā 9.c klašu skolēni darbojās ar mālu, skolotāju Lailas Skarpas un Sanitas Rībenas sociālo zinību mācību stundu 8.ca klasē un kokapstrādes kabinetā praktisko mācību stundu kursantiem pie galdniecības skolotāja Ērika Oficiera. Ciemiņi, citu starpā, uzteica gan klasēs labo auru, gan skolotāju ieguldīto darbu, gan labās tehnoloģijas un aprīkojumu, gan materiālu daudzveidību, gan īpašo uzmanību, kas pievērsta individuālajai pieejai.
Esam gandarīti par sadarbību un domu apmaiņu ar citu skolu kolēģiem. Līdz ar ciemiņiem izvērtējam arī savu darbu, pārdomājam par savām labajām praksēm, ar kurām varam dalīties ar kolēģiem.