Pāces vilnas fabrika- tāds bija mājkalpotāju kursa mācību ekskursijas mērķis. Mājkalpotājiem līdzi devās SMU, rokdarbu un aušanas pulciņu dalībnieki. Skolēniem bija uzdevums noskaidrot, kā top dzijas, kuras redzam veikala plauktos un izmantojam rokdarbos. Pāces vilnas fabrika ir vienīgā vieta Latvijā, kur veic pilnas vilnas pārstrādes procesu. Pēc ekskursijas pa fabriku skolēniem daudz kas tapa skaidrs un radās priekšstats par dzijas tapšanas procesu, piemēram, vilnas mazgāšanu, vērpšanu, šķeterēšanu un krāsošanu. Vienīgi skolēniem ļoti gribējās arī satikt pašas aitiņas, no kurām tad sākas dzijas tapšanas process.

Esot Dundagas pusē, skolēni apskatīja arī pašu Dundagu, Valpenes piramīdu un aizbrauca līdz Kurzemes tālākam punktam – Kolkas ragam.