Septembris  ir  Dzejas  mēnesis, kad  visā  Latvijā tiek  skandēta dzeja.  26. septembrī  mūsu  skolā  notika  Dzejas  stunda ,, Inesei  Zanderei – 65.”  Dziesma ,,Brīnumzeme” ar  dzejnieces  vārdiem  dziedātāja  Arņa  Miltiņa izpildījumā  ievadīja  mūs  dzejas pasaulē. 13  skolēni  dzejoļus  skandēja  no  galvas, 5 skolēni  savu  izvēlēto dzeju  lasīja. 1. a klases  skolēniem  bija  pirmā  publiskā  uzstāšanās.  Lai  labāk  atcerētos  dzejoli,  mazie  to  bija  uzzīmējuši.  Savus  darbiņus  nodeva  skolas  bibliotekārei,  lai veidotu  zīmējumu  izstādi.  Krista  Būčiņa  un 4. a klases skolēni  nodziedāja dziesmu  ,,Grāmata”.