Aprīļa nogalē skanīgo balsu īpašnieki devās uz Purmsātu speciālo internātpamatskolu, lai piedalītos speciālo skolu vokālo ansambļu un solistu festivālā “Dziesmiņa – 2019”. Šogad festivālā piedalījās dziedātāji no 7 skolām – Lažas, Liepājas, Pelčiem, Stikliem, Tukuma, Upesgrīvas un Purmsātiem. Bērnu sniegumu vērtēja kompetenta žūrija. Festivāla Grand Prix – Lielo ceļojošo balvu “Spoka koks” ieguva Tukuma novada internātpamatskola.
Mūsu skolu, mūzikas skolotājas Ingas Dubures vadībā, pārstāvēja 6.- 9. klašu ansamblis- Evita Zariņa, Alise Adrijauska(1. kurss), Paula Ilvija Pliska, Kristaps Groskaufmanis, Edgars Jasukaitis, Annija Rūmniece, Līga Vēmane, Estere Ezerniece ar dziesmu “Ti- ti- ti” un Edgars un Kristaps ar solo “Pūpoliņi”.
Festivāls bija labi organizēts- skanīgs un jauks, kurā bija arī iespēja izvizināties zirga pajūgā vai doties izjādē ar ponijiem.
Trenēsim balsis, mācīsimies dziesmas un brauksim atkal nākamgad!