Daudziem 4. jūnijs bija parasta diena, 3. kursa audzēkņiem- ļoti svarīga diena. Diena, kurā sasummējās trīs gadus padarītais darbs. Prakses laiks aiz muguras, konsultācijās saņemtas pēdējās norādes un šajā dienā 18 kursanti bija gatavi stāties centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksaminācijas komisiju priekšā.
Treškursnieki vispirms kārtoja testu, rādot teorētiskās zināšanas, pēc tam otrajā eksāmena daļā demonstrēja praktiskās iemaņas un varēšanu. Eksāmena praktiskās daļas vēstneši- no kulinārijas kabineta plūstošā garšīgā smaržu buķete, no kokapstrādes kabineta skanošā darba aparātu dūkoņa un mežstrādnieku saulē sasārtušie vaigi mudināja neatslābt turēt īkšķus un neklātienē just līdzi.
Mežsaimniecības programmas beidzējus eksaminēja mežsaimniecības inženieri, kokizstrādājumu izgatavošanas programmas – mēbeļu galdnieka meistari, ēdināšanas pakalpojuma programmas – pārtikas tehnologi. Rezultāti iepriecināja: kvalifikāciju Pavāra palīgs ieguva 10 kursanti, kvalifikāciju Galdnieka palīgs – 5 kursanti, kvalifikāciju Mežstrādnieks ar izciliem rezultātiem ieguva 3 kursanti.
Apsveicam treškursniekus Sandru, Kristīni, Montu, Ivi, Alekseju, Zigmundu, Arti, Mairi, Imanti, Markusu, Rūdolfu, Mārtiņu V., Kristapu, Līgu, Zinti, Mārtiņu P., Mārtiņu B., Indaru un arodskolotājus Ritu, Eviju, Ēriku, Māri ar labajiem rezultātiem un labi padarīto darbu.
Tiksimies izlaidumā!