Erasmus+Jaunatne-2020 – CIVIC

PROJEKTS:  KNOWLEDGE, IDEAS AND LINKS FOR THE INCLUSION IN THE COMMUNITY/ CONOCIMIENTOS, IDEAS Y VÍNCULOS PARA LA INCLUSIÓN A LA COMUNIDAD (CIVIC)

PROJEKTA FINANSĒTĀJS:  ES02 AGENCIA NACIONAL ESPAÑOLA DE LA JUVENTUD (INJUVE) (SPANISH NATIONAL AGENCY FOR YOUTH)

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. jūnijs – 2022. gada 30. jūnijs

Cita saistītā informācija
Projekta kontaktpersona Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā ir atsācies 2020. gadā apstiprinātais projekts programmas “Erasmus+”  2. pamatdarbībā   “Stratēģiskās partnerības projekti labās prakses apmaiņai ““Knowledge, Ideas and Links for the Inclusion in the Community”, kuru koordinē Spānijas organizācija  ASSOCIACIO ALBA. Projektā ir iesaistījušies dalībnieki no Itālijas (Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena società, Maltas (Inspire – Eden and Razzett Foundation), Rumānijas (UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI) un Nīderlandes (ROC Noorderpoort). Jāatzīmē, ka visas iesaistītās organizācijas strādā ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām gan kā izglītības iestādes, gan kā sociālā atbalsta nodrošinātāji.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību  starp organizācijām, kuras   veicina personu ar speciālām vajadzībām iesaistīšanos kopienas dzīvē, atbalstot viņu  līdzdalību un iniciatīvas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

2022.gada 2.martā notika projekta pirmā sanāksme ZOOM platformā, kurā projekta dalībnieki iepazīstināja ar savām aktivitātēm jauniešu ar speciālām vajadzībām  sociālās iekļaušanas jomā un vienojās par kopīgas apmācību programmas izveidi, kurā notiks gan pedagogu meistarklases, gan turpmākas tīklošanās  un sadarbības aktivitātes.

2022. gada jūnijā diviem Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagogiem būs iespēja piedalīties labās prakses pieredzes apmaiņas pasākumā Spānijā, Tarregā, kurā skolotāji  iepazīstinās ar savām darba metodēm iekļaujošas mācību vides veidošanā.


Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagogi dalās pieredzē Spānijā   

Mācību gada noslēgumā vairākiem Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagogiem bija iespēja dalīties ar zināšanām un iegūt jaunu pieredzi starptautiskos pasākumos. No 5. līdz 11. jūnijam Spānijā, Tarregā   izglītības iestādes attīstības centra vadītāja Līga Pakalne un skolotāja Marta Žube   piedalījās “Erasmus+ 2. pamatdarbības   “Stratēģiskās partnerības projekti labās prakses apmaiņai “ projektā “Knowledge, Ideas and Links for the Inclusion in the Community”(Zināšanas un idejas integrācijai kopienā), kuru koordinē Spānijas organizācija  ASSOCIACIO ALBA. Projekta sanāksmē piedalījās arī pārstāvji no  Itālijas (Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena società, Maltas (Inspire – Eden and Razzett Foundation), Rumānijas (UNIVERSITATEA NATIONALA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT DIN BUCURESTI) un Nīderlandes (ROC Noorderpoort).  Katras valsts pārstāvji iepazīstināja ar savu izglītības sistēmu un organizāciju, kas strādā ar bērniem, jauniešiem un vecākiem cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. Uzsvars tika likts uz jauniešu tālākizglītību un iekļaušanos darba tirgū pēc izglītības iestādes  pabeigšanas.

Projekta darba grupās tika organizētas diskusijas par projekta partneru vajadzībām un  nākotnes  sadarbības iespējām. Mobilitātes laikā tika gūta  vērtīga pieredze un idejas   turpmākajai profesionālajai darbībai. Attīstot savu starptautisko kompetenci, Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagogi vienlaicīgi paplašina arī savu sadarbības partneru tīklu,  veicinot zināšanu un pedagoģisko metožu  pieredzes apmaiņu starp dažādām Eiropas valstu organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām.


Š.g.23. jūnijā notika Eiropas Savienības finansētā  projekta CIVIC  (KNOWLEDGE, IDEAS AND LINKS FOR THE INCLUSION IN THE COMMUNITY/ CONOCIMIENTOS, IDEAS Y VÍNCULOS PARA LA INCLUSIÓN A LA COMUNIDAD) Nr.  2020-1-ES02-KA205-015150 pēdējā sanāksme ZOOM vidē, kurā projekta partneri novērtēja pieredzes apmaiņas pasākumā iegūtās zināšanas un turpmākās sadarbības iespējas darbā ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un viņu integrāciju sabiedrībā.