9. aprīlī 5.a- 9.a klašu skolēni pēc pirmās mācību stundas pulcējās vestibilā, lai saņemtu dienas turpmākos uzdevumus. Skolēni jau bija informēti, ka zināšanas un prasmes būs jāliek lietā praktisku uzdevumu veikšanā, lai sagatavotu svētku galdu. Viņi ar nepacietību gaidīja paredzētos produktus, kuri iepriekš nebija zināmi, un tālākos norādījumus.
Te nu arī pasākuma “Esi reāls” uzdevumi:
Uzklāt svētku galdu (pagatavot ēdienus no produktiem, kas jums ir izsniegti un padomāt par galda vizuālo noformējumu).
Prezentēt savu galdu( neliels stāstījums par pagatavotajiem ēdieniem).
Aprēķināt saņemtās pārtikas kastes izmaksas.
Izdomāt un novadīt vienu aktivitāti pārējām klasēm.
15:00 svētku galdam jābūt uzklātam pils aktu zālē.
Katru uzdevumu ar punktiem vērtēs žūrija.
Diena izvērtās darbīga un interesanta. Skolēni mizoja, grieza, smērēja, putoja un cepa. Bet, vispirms produktus nosvēra un ņemot talkā kalkulatoru izrēķināja pārtikas izmaksas. Visprecīzāk to bija veikuši 9.a un 8.a klases skolēni, par ko arī viņi saņēma vairāk punktus.
Jau pirms pulkstenis rādīja 15:00, 9.a klases skolēni savu galdu bija ļoti glīti noformējuši un pārējo klašu skolēni to redzot, centās neatpalikt.
Skolēni galdus saklājuši, prezentēja savu veikumu. Ar stāstīšanu gāja mazliet grūtāk, bet galā tika visi un tad jau sekoja mielasta baudīšana. Nekas neliecināja, ka kaut kas nebūtu sanācis vai neizdevies. Rasola bļodas, maizīšu un našķu šķīvji tukšojās ātri.
Turpinājumā sekoja aktivitātes. Interesanta izrādījās atrakcija “Klusie telefoni”, kad viens otram komandas pārstāvji centās pārstāstīt dzirdēto informāciju par mūsu pašu skolas zvaigznēm-skolotājiem. Skolēniem labāk atmiņā palika skolotāju lietotie telefoni un auto, bet grūtāk gāja ar skolu un augstskolu nosaukumiem. Vēl skolēni azartiski minēja dziesmas pēc skolotājas Kintijas nospēlētajiem pirmajiem akordiem un arī katras klases skolēni salika savu izlozētās dziesmas nosaukumu un, lai nopelnītu papildus punktus, kopīgi dziedāja dziesmu fragmentus. Prieks par klašu kolektīvu saliedētību un ieinteresētību darboties.
Arī paši skolēni bija padomājuši par aktivitātēm. Devītie pārbaudīja, kā skolēni prot alfabētu, piektie un septītie- veiklību un uzmanību. Sestie aicināja izspēlēt spēli, kur liela māksla bija sastingt un nekustēties. Astotie aicināja sacensties atrakcijā ar baloniem.
Punkts pa punktam aizpildījās rezultātu tabula. Apkopojot rezultātus, visvairāk punktus un 1. vietu ieguva 9.a klase, 2. vietu- 8.a klase un 3. vietu- 5.a klase. Bet, patiesībā uzvarētāji un ieguvēji bija visi, jo pasākums bija izdevies , visi aktīvi un labprātīgi iesaistījās visos pārbaudījumos.