Februāris ir pasākumiem bagāts mēnesis. Tas sācies ar izteiksmīgās runas konkursu ,,Valodiņa” mūsu skolā. Vislabāk dzeja skanēja Maksim Galveniekam, Robertam Kīnastam un Kristai Būčiņai. Viņi ir izvirzīti dalībai speciālo skolu izteiksmīgās runas konkursam ,,Valodiņa 2023” Dienvidkurzemes novadā. Tas notiks Padures pamatskolā Dienvidkurzemes novadā.

Februāris ir arī sveču mēnesis. Skolas bibliotēkā visu mēnesi ir apskatāma sveču izstāde. Interese ir gan skolēniem, gan skolotājiem. Apmeklētāji ar uzmanīgi vēro neparastos eksponātus. Liela atsaucība ir aicinājumam – nemest atkritumos, bet nest sveču atlikumus pēc dedzināšanas uz skolas bibliotēku, lai tos nodotu pārkausēšanai Ukrainas vajadzībām. Bagātīgu krājumu jau ir atnesušas skolotājas Santa Millere un Marta Žube. Dāsni bijuši Jolanta Vilka, Emīlija Apše, Aleksandra Obronova, skolotājas Silvija Ozola un Ilze Alksne. Bet skolotājs Didzis Skuška kopā ar 5. C klases skolēniem ir uztaisījuši ,,čiekuru sveces” mežā no čiekuriem un sveķiem.

Čakli skolas bibliotēkas apmeklētāji ir 2. A, 3. A, 4.A klases skolēni kopā ar skolotājām Silviju Ozolu un Lauru Jēkabsoni. Viņi lasa, atstāsta izlasīto, klausās un skatās multfilmas, krāso zīmējumus no šīm multfilmām un pastāsta, kas notika. Šādas bibliotekārās stundas notiek katru nedēļu. Skolotājas Rineta Ozolniece un Līga Ciņķe kopā ar saviem skolēniem sākušas iesaistīties šādās stundās.

Turpinās lasīšanas konkurss ,,Aktīvākais lasītājs”. Pacentieties, lai pavasarī varam noteikt ,,Gada aktīvāko lasītāju”.