Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja un pamatskolas metodiskās komisijas vadītāja Inita Šmite no 14. līdz 21. aprīlim Itālijā, Florencē, Erasmus + programmas projekta ietvaros, apmeklēja kursus “Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies.” Kursos piedalījās pedagogi no Vācijas, Horvātijas, Beļģijas, Igaunijas un Anglijas. Inita Šmite bija vienīgā dalībniece no Latvijas. Kursu programma bija veidota tā, lai dalībnieki gūtu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet daudz diskutētu un dalītos pieredzē par klasvadību, par to, kā pēc iespējas produktīvāk motivētu skolēnus apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Kursu dalībnieki daudz skatījās un analizēja video materiālus, meklējot labākos risinājumus skolēnu darbības un uzvedības prasmīgai organizēšanai un vadīšanai. Kursos darbs bija intensīvs, bet vakara pusē skolotāji laiku atvēlēja Itālijas pilsētas ar mākslinieces dvēseli – Florences apskatei.
Dalība kursos bija ļoti vērtīga- gūtas jaunas zināšanas, pieredzes apmaiņa ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm un rasta iespēja veidot sadarbību un projektus tiešsaistes sadarbības platformā eTwinning.net.