Ventspilī notika Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums- skate “Zinu, zinu tēva sētu”, kurā piedalījās 16 folkloras kopas, to skaitā, mūsu skolas folkloras kopa “Ķīpa” ar vadītāju Agitu Ļeontjevu. Skolas folkloristi skatē ieguva 2. pakāpi. Apsveicam!