Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros, tiek īstenots projekts “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā””.
Skolēni no 1. – 12. klasei aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot, mobilos telefonus un foto kameras. Konkursa darbu iesniegšana notiks projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem būs iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada, skolas un klases.
Leposimies par Latvijas skaistumu kopā!