7. novembris bija vēsturiska diena skolas pirmkursniekiem. Jau pāris mēnešus apraduši ar savu 1. kursa audzēkņu statusu, viņiem bija pienācis laiks oficiāli tikt uzņemtiem arodnieku saimē. Uz fukšu pasākumu, atraktīvi un saposušies vienotā pirmklasnieku stilā, ieradušies bija paši drosmīgākie. Viņi godam centās aizstāvēt pirmkursnieku godu. Aizsietas acis, kaut kas negaršīgs, šķēršļi tumsā, utt.…nekas fukšiem nebija par grūtu. Karogam “Viens par visiem, visi par vienu” lepni plīvojot, 1. kursa audzēkņi nodeva zvērestu un ieguva tiesības saukties par pilntiesīgiem kursantiem. Paldies 1. kursam par izturību un 2.,3. kursiem par organizēšanu.