20. novembrī pediatrs un ģimenes ārsts no Ventspils G. Kuklis uz tikšanos aicināja 7.-9. klašu zēnus. Lekcijas laikā jaunieši guva noderīgas zināšanas par sevi, savām izjūtām, emocijām, pasaules uztveri un ķermeņa pārmaiņām.