Mīlestība virmo gaisā! -tā Valentīndienā skolēnus uzrunāja fotopietura skolas vestibilā.
Sarkanā apģērbā vai arī ar sarkanu akcentu pie tērpa skolēni apmeklēja Valentīnas dienas balli. Balles laikā bija spēles un atrakcijas. Skolēni bija aktīvi un jauki izdejojās.