Šajā mācību gadā skolā iegādātas jaunas tehnoloģijas, interaktīvs risinājums  iMO-LEARN gudrie kubi. Izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem- ieviest jaunākās tehnoloģijas mācību procesā.
Skolotāja Ginta Bukāte aicināja kolēģus uz atklāto nodarbību, kurā ar 9. klases skolēniem demonstrēja iMO-LEARN gudro kubu pielietojumu. Kā pastāstīja skolotāja, gudro kubu izmantošana dažādo mācību procesu, sniedz interesantu veidu, kā apgūt mācību vielu, attīstīta sadarbības prasmes, rod iespēju ieviest fiziskās aktivitātes jebkurā mācību priekšmetā, ļauj interaktīvi mijiedarboties ar digitālo saturu.
Nodarbība izvērtās aizraujoša gan skolēniem, gan skolotājiem, kuri pēc nodarbības vērošanas paši vēlējās izmēģināt un veikt uzdevumus ar gudrajiem kubiem. Interese par visu jauno skolēnos vienmēr izraisa patiesu aizrautību, skolotāja uzdevums pārvērst to reālā rezultātā.