12.janvārī skolā viesojās IZM biroja ministres padomniece Nellija Repina un IZM izglītības departamenta vecākā eksperte Dzintra Mergupe Kutraite. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar izglītības iestādes infrastruktūru un darbību kopumā, kā arī pārrunāt jautājumus par izglītības iestāžu, kuras realizē speciālās izglītības programmas, sakārtošanu. Aktualizēts tika jautājums par internāta pakalpojumiem, nepieciešamajām un plānotajām izmaiņām normatīvajos aktos. Daudzus gadus nav veiktas izmaiņas likumdošanā, kas saistītas ar finansēšanas kārtību attiecībā uz uzturēšanās izdevumu normas noteikšanu uz vienu izglītojamo, kas šajā mācību gadā ir kritiski zema. VPAC, lai sabalansētu budžetu, no š.g. 1. janvāra programmas realizēs tikai 2 ēkās, bijām spiesti atteikties no vienas programmu realizēšanas vietas – Pelču pils. Sarunā piedalījās arī Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska un Izglītības pārvaldes vadītāja Santa Dubure. Pārrunājām jautājumus par atbildības jomām attiecībā uz
funkciju sadali starp pašvaldību un izglītības iestādi.