Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotajām un mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītājām  Līgai Ciņķei un Santai Millerei  Erasmus+ programmas projekta Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000005317 ietvaros 2022. gada novembra beigās bija iespēja piedalīties kursos   “Back to the roots: the art of personal & social skills in Poland” Vroclavā. Skolotājas guva pieredzi,  mācoties caur ritmu, ķermeņa kustībām, klusumu, iztēli, dabu, sevis izzināšanu

Lasīt vairāk

Erasmus+ programmas projekta Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000005317 ietvaros Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotājas Līga Ciņķe un Santa Millere ir devušās uz Poliju, Vroclavu, lai piedalītos kursos “Back to the Roots: the art of personal & social skills in Poland”. Skolotājas mācās, kā ar ritma, mākslas un mūzikas palīdzību kontrolēt savas emocijas, mazināt spriedzi, kā pozicionēt sevi caur sajūtām un

Lasīt vairāk

Pateicoties SALTO YOUTH resursu centram un   Erasmus+ programmas piedāvātājām iespējām, Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotājai Ivetai Diržininkai bija iespēja piedalīties Eiropas Mūžizglītības programmu menedžmenta  fonda  rīkotajā seminārā “ Estimating the budget for the implementation of a proposal for a Partnership for Cooperation”. Pasākums norisinājās 2022. gada 1.-4. novembrī Kiprā, tajā piedalījās 50 dalībnieki no 17 valstīm.

Lasīt vairāk

Latvijas 104. dzimšanas dienu, mūsu skolas skolēni uzstājās svinīgā koncertā. Dejas, kora un ansambļu dziedājums, skaisti solo izpildījumi, aizrautīga teikas stāstīšana, labi vārdi mūsu Latvijai – tas viss iepriecināja un radīja svētku noskaņu. Paldies ikvienam skolas darbiniekam, kurš palīdzēja tapt šim koncertam – īpašs paldies mūzikas skolotājai Sanitai Lugovskai.

Lasīt vairāk

11.novembra rīts, kad ir par Latvijas neatkarību kritušo karavīru piemiņas diena, skolā sākās ar mūsu skolas sporta skolotāja un Zemessardzes kapelāna Didža Skuškas interesanto un aizrautīgo stāstījumu par zemessargu ikdienu un treniņiem. Skolēniem bija iespēja iejusties zemessargu lomā, ietērpjoties speciālos tērpos, kur, izrādās, viena veste vien sver 8 kilogramus.

Lasīt vairāk

No 2022.gada 17.līdz 23.oktobrim Erasmus + projekta “Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagogu profesionālās kapacitātes paaugstināšana”., Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000005317. ietvaros skolas darba grupa – direktore Ināra Oļena, direktores vietnieces Zane Kūlaine, Lāsma Millere,  pirmsskolas izglītības skolotāja Eva Tauriņa, sporta skolotāja Agita Nelsone, viesojās Spānijas pilsētā Seviljā. Vizītes mērķis – iepazīt Spānijas izglītības sistēmu, vērot pedagoģisko procesu izglītības iestādēs.  Spānijā

Lasīt vairāk

*Sīkāka informācija un pieteikšanās – https://www.facebook.com/viduskurzemespamatskola 25.10. “Mūsdienīgu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas pedagoģiskajā darbā” (A programma 8 stundas). Iespēja apgūt video formātā – sev izdevīgā laikā un vietā. Pieteikšanās forma – https://forms.gle/ycufbesq4PYUGYn9A 26. 10. “Audzināšanas un mācību metodes darbā ar deviantiem bērniem” (A programma 8 stundas). Pieteikšanās forma – https://forms.gle/YcBxyFdA3GdTDnVy6 27.10. “Pedagoga personīgā

Lasīt vairāk