Piektdienas rīts skolā aizsākās ar gardu pārsteigumu katram, skolā ienākušajam, skolotājam. Bet pēc pirmās stundas skolotāji tika aicināti piedalīties Erudītu konkursā. Konkursā piedalījās septiņas komandas: “No name”, “Ventas bebri”, “Klusie zirnekļi”, “Kulinārās pūcītes”, “Džumandži”, “Krāsainie sapņi”un “Milijas.” Viserudītākie šajā reizē izrādājās dalībnieki no komanadas “Džumandži”, kuri, atbildot uz 28 jautājumiem par 14 dažādām tēmām, ieguva

Lasīt vairāk

“Mērķtiecīgs un jēgpilns mācību metožu pielietojums bērniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem iekļaujošās izglītības procesā” (A programma, 8 stundas) Kā nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu bērniem ar speciālām vajadzībām? Ģimene kā atbalsts un pozitīvs motivētājs bērniem ar speciālām vajadzībām Mācību metožu un paņēmienu dažādošana darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un garīgās attīstības

Lasīt vairāk