“Mērķtiecīgs un jēgpilns mācību metožu pielietojums bērniem ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem iekļaujošās izglītības procesā” (A programma, 8 stundas) Kā nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu bērniem ar speciālām vajadzībām? Ģimene kā atbalsts un pozitīvs motivētājs bērniem ar speciālām vajadzībām Mācību metožu un paņēmienu dažādošana darbā ar bērniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un garīgās attīstības

Lasīt vairāk

Skolas pašpārvaldes dalībnieki un 2. kursa audzēkņi dodas nolikt ziedus un aizdegt svecītes pie Pelču pagasta piemiņas akmens, pieminot 1949. gada 25. marta deportāciju.

Lasīt vairāk