Skolēni no 1. līdz 6. klasei, 27. novembrī ES darbības projekta programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  ietvaros tikās ar strausu fermas “Nornieki” saimnieci Andu Šīmani. Nodarbībā A. Šīmane stāstīja par biznesa un karjeras iespējām laukos, dalījās savā pieredzē un aicināja skolēnus radoši darboties.