10. aprīlī skolas folkloras kopa “Ķīpa” 21 skolēnu sastāvā, skolotājas Agitas Leontjevas vadībā, piedalījās Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” Austrumkursas, Ziemeļkurzemes un Viduskursas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālajā sarīkojumā, kurš norisinājās Saldus novada Druvas vidusskolā. Šogad tēma bija ”Rotā saule, rotā bite”. Kā jau pie bitītēm, visapkārt zumēja un čakli darbojās. Mūzikas skolotāja Inga Dubure, kura kopā ar skolotāju Silviju Ozolu pavadīja folkloras kopas dalībniekus pastāstīja, ka pasākums bija labi organizēts, valdīja ļoti labvēlīga, darbīga atmosfēra un dalībnieki bija ļoti gatavojušies.
Arī mūsējiem izdevās godam uzstāties un saņemt 2. pakāpes diplomu. Paldies folkloras kopas dalībniekiem un skolotājām par ieguldīto darbu un uzstāšanās prieku!