15. novembrī skolā izskanēja sirsnīgs svētku koncerts “Mana Latvija” par godu Latvijas dzimšanas dienai. Tautiskās dejas, dziesmas un  dzeju rindas par Latviju skolēni gan skatītājiem, gan arī sev pašiem dāvāja un izpildīja no sirds un ar lielu atbildības sajūtu. Paldies skolotājiem, kuri palīdzēja tapt priekšnesumiem. 19. novembrī mūsu skolas dejotāji un dziedātāji ar dziesmām un dejām par godu Latvijai iepriecināja arī Pelču bērnu dārza “Ābelīte” iemītniekus.