2017.gada aprīlī tika izsludināts Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas pedagogu projektu konkurss
Tā ietvaros savu projektu realizēja arī Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra izglītības metodiķes Santa Brasla un Jolanta Zorgenberga. Projekta laikā tika izveidoti vizuāli telpiski diagnostikas materiāli –  magnētiskā attēlu tāfele un gaismas platforma, kas vienlaikus ir gan kā diagnostikas materiāls, gan arī kā uzskates materiāls mācību procesā dažādu sadzīves tēmu apguvē mācību stundās un audzināšanas nodarbībās, tādā viedā izglītojamiem piedāvājot dažādus darba uzdevumus, vienlaikus radot draudzīgu, skolēnus motivējošu vidi un mūsdienīgu, radošu pieeju diagnostikas un mācību darbā. Atbilstoši magnētisko attēlu tēmām, izstrādāts arī digitāls materiāls, kas ļauj izglītojamiem dotos uzdevumus veikt vēl saistošākā veidā. Materiāli izstrādāti par tēmām “Transports”, “Augļi, ogas un dārzeņi”, “Ģeometriskās formas”, “Ēnas”, “Mājdzīvnieki un mājputni”, “Meža dzīvnieki”, “Skolas puzle”.
Gaismas platforma izgatavota sadarbībā ar skolas galdniecības skolotāju Ēriku Oficieri. Gaismas platforma tiks izmantota kopā ar smiltīm,
(stikla virsma apbērta ar smiltīm, zem stikla maināmi tematiskie attēli; izglītojamo uzdevums ir atrast zem smiltīm apbērtos
attēlus, nosaukt attiecīgo attēlu un noteikt sakarības.
Projekta prezentācija notika 2017. gada 29. novembrī.
Projekts notika otro gadu, un tā mērķis ir veicināt pedagogu iniciatīvu darba vides un satura kvalitātes uzlabošanā.