Īstenojot Erasmus+ programmas projektu “Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra pedagogu konkurētspējas un sektorālās mobilitātes veicināšana izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros”,  laikā no 30. septembra līdz 6. oktobrim sporta skolotājs Didzis Skuška apmeklēja kursus  “Outdoor education: a new way of teaching and learning”, kuri notika Itālijas pilsētā Boloņā. Kursos iegūtās zināšanas nodrošinās radošu ideju un praktisku resursu kopumu, lai veiksmīgāk darbotos ar skolēniem daudzveidīgo veselības un sociālo problēmu risināšanai, izmantojot sporta un neformālo nodarbību metodes un izteiksmes līdzekļus. Lieliski pasniegta mācību viela, jauki “klases biedri” no Maltas, Horvātijas, Spānijas un Īrijas, labi noorganizēts laiks ārpus mācībām,   saule un skaistas itāļu pilsētas ar viduslaiku arhitektūru, daudz labu ideju darbam un ar ko padalīties ar kolēģiem – tā īsumā  vienu mācību nedēļu raksturoja Didzis Skuška.
www.kuldīga.lv Mācību mobilitāte Itālijā