Svinīgo rīta līniju iesākam ar Latvijas valsts himnu. Videomateriāls par 11. novembri mums atgādināja par vēstures notikumiem un lika aizdomāties par Latvijas brīvības cenu. Šodien mēs varam pateikties un pieminēt karavīrus, kuri par Latvijas brīvību un neatkarību atdeva dārgāko- savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot brīvā Latvijā.
Direktores vietniece izglītības jomā Inese Andersone aicināja 11. novembrī, Lāčplēša dienā, iedegt svecītes brīvības cīnītāju piemiņas vietās, māju logos un savās sirdīs pieminēt mūsu valsts varoņus, tāpat arī pēc iespējām apmeklēt Lāčplēša dienai veltītos pasākumus.
Iededziet svecīti logā, iededziet Latvijai to,
Liesmiņa mazā un skaistā, lai silda un pasargā to.
Iededziet svecīti logā, dedziet pat pēdējo-
Cerība labākai dzīvei tautā zūd pēdējā.
Iededziet svecīti logā, lai Latvijai spēku tā dod!