2023.gada 11.maijā Rīgā notika Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) īstenotā projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” noslēguma pasākums, kurā prezentēja priekšlikumus tālākai profesionālās izglītības attīstībai.

Pasākumā tika godināti uzņēmumi, kuri sadarbojas ar izglītības iestādēm, lai nodrošinātu audzēkņiem darba vidē balstītas mācības un mācību prakses.

Lepojamies ar mūsu uzticamajiem sadarbības partneriem SIA “Bukstiņi S” un tā vadītāju Sandru Voronovsku, kurai tika pasniegta LDDK atzinība.

“Pasaule ir vaļā, šeit dzīvojot un strādājot.”

/LDDK prezidents Andris Bite/

“Dzīve ir par iespējām.”

/LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs/