Skolā talkojām 18. aprīlī.
Ņemot vērā katra talkas dalībnieka spējas un varēšanu bija saplānoti veicamie uzdevumi. Darbiņš atradās ikvienam- pie zaru vākšanas, lapu grābšanas, apstādījumu apkopšanas, dobju uzrušināšanas, uzrakšanas, malkas šķūņa sakārtošanas. Pēc padarītā darba neizpalika ar kopīgā zupas ēšana. Laiks mūs lutināja, darbs vienoja un paveiktais sniedza gandarījumu.
Šī talkošanas reize bija īpaša ar to, ka palīdzēt lielajos darbos bija ieradušies zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona zemessargi un sabiedroto spēku karavīri Latvijā. Viņi palīdzēja labiekārtot apkārtni, ziemai sagatavot malku un iestādīja jaunas ābelītes ābeļdārzā.
Talkas video: https://youtu.be/DvXYRRPmb50