Pelču skolas skolēni un skolotāji (kopskaitā 50), izmantojot iniciatīvas “Latvijas skolas soma” sniegto iespēju, apmeklēja Liepājas teātra izrādi “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Skolēni šim pasākumam bija iepriekš aktīvi gatavojušies. Tematiskās  nedēļas “Pasaku nedēļa” ietvaros, literatūras un sociālo zinību stundās iepazinuši gan latviešu tautas pasakas, gan dažādo literāro pasaku varoņus un izvērtējuši viņu rīcību. Tā kā gandrīz visiem skolēniem šis bija pirmais teātra apmeklējums, daudz tika runāts par to, kas ir teātris un kā uzvesties teātrī.
Pēc izrādes, atgriežoties skolā, audzēkņi priecīgi dalījās savos gūtajos iespaidos. Interneta dzīlēs tika meklēti vēl materiāli par šo pasaku, vēlreiz un vēlreiz tika izdziedātas izrādē dzirdētās dziesmiņas. Skolēni ar pasākumu bija ļoti apmierināti  un nepacietīgi gaida nākamo.