Priecājamies par sertificētā uzvedības analītiķa, speciālā pedagoga, pasniedzēja un pētnieka attīstības traucējumu jomā Lorenzo Todones (Itālija) viesošanos mūsu skolā. Paldies par vizīti, dalīšanos pieredzē ABA terapijas jomā un iedvesmu turpmākajam darbam.