9.a klase devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Viens no mērķiem bija apskatīt Brīvības pieminekli, izprast tā nozīmīgumu brīvības atgūšanā un šodienas ikdienas dzīvē.

Skolēni apmeklēja arī Latvijas Nacionālo dabas muzeju, kur piedalījās muzeja stundā. Devītie muzeja aktivitātēs varēja pielietot un nostiprināt mācību stundās iegūtās zināšanas, piemēram, noteikt koka sugas, mežu veidus, atpazīt dzīvniekus un putnus, prast šķirot atkritumus u.c. Skolēni sprieda, ka varētu skolā izgatavot uzskates līdzekli par to, kā atkritumi sadalās dabā, lai mēs katrs ikdienā aizdomātos par dabas saudzēšanu. Interesantākos muzeja eksponātus skolēni iemūžināja fotogrāfijās, lai mājiniekiem labāk varētu pastāstīt par redzēto.