Marte Meo metodes izmantošanas iespējas mācību procesā (A, 6 stundas)