Mārtiņdienas nedēļu pirmdien skolas zālē ieskandināja c klašu skolēni un viņu audzinātāji. Skolēni caur rotaļām “Māte teica Jancīšam”, “Liela skāde notikuse”, “Kas dārzā”, skolotājas Agitas Leontjevas vadībā, mūzikas skolotājām Mārītei Vāverai, Kintijai Valkovskai piepalīdzot ar muzikālo pavadījumu, iepazina latviešu tautas folkloru.
Nedēļas turpinājumā skolēniem bija iespēja pierādīt, ka viņi ir gudrāki un ātrāki par Mārtiņbērniem. Katrai klasei, kopīgi visiem skolēniem, bija jāatmin mīklas, jāteic ticējumi, jāzina tautasdziesmas un jāmēģina precīzi nosaukt, cik skolā Mārtiņi, Mārči, Markusi.
Bibliotekāre Daiga bija sagatavojusi pēcpusdienu par dziedātāja Mārtiņa Freimaņa dzīves stāstu un daiļradi. Latviešu valodas skolotāja Iveta Pucena uzrunājot skolēnus, sacīja, ka katrs cilvēks ar savu dzīvi ir mūsu zemes bagātība- vērtība Latvijā un stāstot Mārtiņa dzīves stāstu, aicināja meklēt katram sevī to labo. Mūzikas skolotāja Inga Dubure kopā ar 6. klases skolēniem bija parūpējusies par muzikālo noformējumu.