Mammu, saki, ko tu vēlies
Un es piepildīšu to
Es jau zinu, ka tu teiksi
Ka tev nevajag neko

Jā, bet man vienalga gribas
Kaut kā pateikt tev paldies
Tāpēc apsolos būt laimīgs
Tad, kad būšu paaudzies /G.Račs/
11. maijā ar vismīļākajiem vārdiem, vissirsnīgākajiem acu skatieniem un vislabākajām domām skolēni veltīja savām māmiņām svētku koncertu, kurā ar izteiksmi skaitīja dzejoļus un tautas dziesmas, skanīgi dziedāja dziesmas un raiti leca deju soli. Māmiņas no bērniem saņēma ar mīlestību gatavotas dāvaniņas. Paldies māmiņām!
Paldies visiem koncerta dalībniekiem:
Mazajam “c” ansamblim, skolotājai K. Valkovskai
Lielajam “c” ansamblim, skolotājai I. Vērai
Folkloras kopa “Ķīpa”, skolotājai A. Ļeontjevai
1.-3. klašu; 3.-5. klašu; 5.-8. klašu deju kolektīviem, skolotājai I. Kartavihai
1.-5. klašu korim, skolotājai E. Zorgenbergai
Atvaram Kleinam, Laurai Dundurei, Kristai Būčiņai, Raitim Āboliņam, skolotājai S. Rībenai