Februāra pašā sākumā skolā viesojās Latvijas Autisma apvienības biedre Nellija Repina, kura interesentus aicināja uz meistarklasi “Vizuālais atbalsts”.
Vizuālā atbalsta nepieciešamības pamatošana, materiālu paraugu demonstrēšana, dalīšanās pieredzē skolotājiem deva gan jaunus impulsus, gan apstiprināja jau esošās pieredzes lietderīgumu.