25. janvārī pedagogiem bija iespēja piedalīties direktores vietnieces metodiskajā darbā Līgas Kuršinskas vadītajā meistarklasē “Dabas vides estētika mācību vidē”.
L. Kuršinska interesentus iepazīstināja ar studiju, tās ideju, materiāliem, dažādām idejām darbam ar smiltīm un arī atbildēja uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem, piemēram, kā iekārtot dabas stūrīti, kā iemācīt bērnam saudzīgi vākt dabas materiālus. Skolotājas no Liepājas un Kuldīgas, kuras izmantoja iespēju piedalīties meistarklasē, darbojās ļoti ražīgi-tapa dažādi darbiņi, radās daudz ideju ikdienas darbam. Dalībnieces pēc nodarbības bija ieinteresētas turpināt radoši darboties un apmeklēt kursus, tālāk izglītojoties šajā jomā.