Skolas vizuālās mākslas skolotāja Agnese Fogele pati ieraudzījusi un sajutusi māla burvību un izmantošanas iespējas mācību procesā, skolēnu brīvlaikā dalījās pieredzē un vadīja meistarklases citiem skolotājiem “Māla izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās un pirmskolas rotaļnodarbībās”.
Agnese sniedza teorētisku un zinātnisku pamatojumu darbam ar mālu, iepazīstināja ar metožu daudzveidību un māla terapijas izmantošanas iespējām gan mācību darbā, gan rotaļnodarbībās un rādīja praktiskas bezvirpas veidošanas metodes darbā ar mālu.
Jaukā un radošā gaisotnē tapa darbi un radās jaunas idejas, kuras izmantot mācību procesā.
“Kamēr veidojam mālu, māls soli pa solim veido arī mūs.” H.I.Melnbārde