Piektdienā pirms Miķeļiem, kuri šogad iekrīt sestdienā, skolas aktu zāle pārvērtās par Miķeļdienas tirgus placi. Skolēni tirgoja un pirka dažnedažādas preces. Pircējiem bija jābūt veikliem un izlēmīgiem, jo preces, it īpaši, gardumi ātri pazuda no tirgotāju galdiem.
Šajā dienā arī 1.-4. klašu skolēni satikās sākumskolēnu apvienotajā latviešu valodas stundā par tēmu “Apjumības Miķeldiena”. Stundā runāja par rudens pārmaiņām dabā, par rudens darbiem, skaitīja tautas dziesmas, gāja rotaļās, nogaršoja dažādas rudens veltes, ko bagātais Miķelis atvedis vezumā.
Rudentiņš, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.