Iegūtajām zināšanām ir dubultvērtība, ja tās pielieto praksē. Mūsu skolas ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkņi darbojas praksē Lietuvā.