Erasmus+ programmas projekta Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000005317 ietvaros Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotājas Līga Ciņķe un Santa Millere ir devušās uz Poliju, Vroclavu, lai piedalītos kursos “Back to the Roots: the art of personal & social skills in Poland”. Skolotājas mācās, kā ar ritma, mākslas un mūzikas palīdzību kontrolēt savas emocijas, mazināt spriedzi, kā pozicionēt sevi caur sajūtām un domām.