Lai ieinteresētu un motivētu bērnus un jauniešus biežāk apmeklēt muzejus un to rīkotos pasākumus, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs jau vairākus gadus īsteno projektu “Nāc muzejā!”, kurā mūsu skolas skolēni piedalās jau otro gadu. Šonedēļ vizuālās mākslas skolotāja Agnese Fogele kopā ar projektā iesaistītajiem skolēniem devās uz Rīgu jau trešo reizi. Nodarbība, kurā dalībnieki iepazinās ar senās Ēģiptes mākslu, apskatīja vienīgo mūmiju Latvijā, kura atceļojusi no tālās Ēģiptes pilsētas Kairas, kā arī iemēģināja roku senajā ķīniešu zīmēšanas stilā un uzzināja, kas ir japāņu teātris Kabuki, notika Rīgas Biržas nama muzejā. Ar nepacietību tiek gaidīta nākamā nodarbība, kura notiks Rīgā, galvenajā Mākslas muzeja ēkā.