Dienas kļūst īsākas un tumšais laiks ņem virsroku. Pelču skolas skolēni no tumsas nebaidās, bet gan draudzējas ar to. Mazie un lielie audzēkņi, liekot lietā izdomu, pagatavojuši dažnedažādus gaismas lukturīšus. Citu starpā izmantotas krāsas, dzijas, mannā graudi, rudens lapas, arī ķirbji pārtapa par gaismas nesējiem. Oktobra pēdējās dienas vakarā visi lukturīši draudzīgi gozējās skolas pagalmā.